Regular Price: 1,99 €

Special Price 0,99 €

-50%

Donat Mg minerālūdens 1l

Cena par l: 0,99 €

Akcija līdz 25.06.17

Apraksts

Details

ŪЬšpЦDabīgaisФ QжHеОminerālūdensĢмЩ0ū ķкVЖPDonat4žЮŽw WWшMgŽнŅ utiekйhщ1В 29йļiegūtsī3k0 RnoжюUhz жК280aОīУU нVlīdzD jЭш600hь5iД iKxmадРk БrCdziļiemīЙšЕF pazemesīкG HKurbumiem,nЦе qšlЕRogaškaD ЦдSlatina,ОъNģ ЁRшSlovēnijā.ЯОĒG ьJauйЩшq ЩRьvairākйe7а мNMd0Фa нaж3100Бяs щЫмgadusХg хslovēņilьĀН юAUizmantoĀĻ 7cSšoeЦŅП НūdeniiWЦb 1БĶļveselībasыaЩ HPНuzturēšanai.СyэЯ ĶdчОMedicīniskieРэз6x gЩбpētījumiĢэPgЖ мpРliecina,ХГЁ ВжēСka эŪDonat 2лĀMgĪБ rolūdensēхH XbцhnirQnŪх 4Э3dHlietojamsы LīTЪganчh ЗЙsьĢprofilaktiski,QW č1шganцулф ъčыSlмžh5 wārstēšanasМģgйV d8Ьsastāvdaļa9 ДАĪNpiefmг тH8CуnoteiktāmG Ruезslimībām. BmЖWtŪdensČ6Ч X9ЮēsaturрTЮ2n Hmagniju,онWw7 ĶРbзkalciju,зМuЩ nыNūщnātrijunJā Ķun 5Pbikarbonātus.ĀŪSъ вEģ Pateicotiesq hhbagātīgajamРеМй amagnijar OUdaudzumam,wцры ЯuЧkoрŪcД AņКOsaturы8тGo KN3ОDonatнjсCУ BMgb Йdabīgaisīоz НīЦminerālūdens,ТЮĢw tasjдзЁ zīпĻirИVŽ ēхĒĶīpašis fЦSpiemērotsA AOQЫpusaudžiemaдNЁ ёSCčCaugšanasм5ЫĒĪ periodā,пгPАС čĒaЮВо зŽ6arīП NsievietēmБRцi ēуXčFgrūtniecībasа 4unšIXĀĢ ЭЁzīdīšanasXМ8L0 ķБЮlaikā.ЧО1кĶ 1 Magnijs: • piedalāsрīв JЫ3organismaEEхl š7vielmaiņasс7 КИКыАprocesuэĶīМ фZгregulācijā, • labvēlīgi iedarbojasJLБх ЗaĒПuzpшБЬŪ щЦсsirdsĒĢjШ mЧТšunŪоdz Аģasinsvadui4Ģ ьksistēmu, • baro ņnervuув КWĶ7šūnas, • palīdzCyh ЪsīC4novērstАķ jYdepresijuC E4ЫаJunhkŪп аhХmazinaxяЖWХ ŽstresaШш evиnegatīvoīЬQ YietekmiБс7zE МTбщuzDаĀw ОTрзorganismu. UzņemtsА пq7мхpietiekamāļ ЫНлdaudzumārw щtasНWņĻК jщЮsekmēE6иšх zĒаRŽkoncentrēšanos,N БчоmazinaЛ ЦщХnervozitātik йCVиunО БgGмatslābinaщņУ ĒĒmuskuļus.īcHr БkсчžDonatUЧļ5а ФpMg8 ГSČ2minerālūdensйGя lieliskiюДXЦ ušEattīraļZДь щЭaБгorganismu,vФПсŽ Āнбgm йŅэrШW7х АтUmagnijsūĢЙ ūveicinaыXЯ CAĀСžultsŪKb ķaņgёizdali.З6 VTurklātзВЦ Юņ0Donatъ0Ib цЮMgrĪКo ФĶхsaturсYб afČЛarīД vДд2Еkalciju,dģхcТ Sюīaуkasяoū БЯirУC Эhvienst тvюрGnoHOЁBШ S3wnozīmīgākajiemВ Dēyfaktoriem ыļЖЙkauluБYч odPunаxЦŪ LXkUCzobuКNЫm ķОуFхattīstībā,ЁŠc 8žмaugšanāУoЁ щфwvМunжYм9 Й1тpilnvērtīgāх9Mu ЧDL0нfunkcijā,W yDLun8 žФTФnātriju,iЭЭ ЮпчфщkasЪ eA7epalīdzgлYLЯ O7сяЫregulētу CрĶšķidrumaпc GdaudzumupCNCм Nийorganismāk bunW Жpiedalāsd2 ZDрЫсnervu ПЪ9CimpusluцЗ ČOИŪpārvadē. IdeāliХн7 RpiemērotsjT цЙcilvēkiem,с Ģъūkasк ķЫievēroРГx ūgveselīguВ8JЙ РunwI ЯsдaktīvuяЬL7 9dzīvesveidu. Kopējāu4 īЗēHdmineralizācija: 13174MШх UхbčImg/l.āЁТjО ĶKatjoni:3гыhЬ HēьупMg2+fēŅ ЩЪZ69-1000mg/l,СģэЕy 1ча4Na+ -Хuā HļП1700mg/l, ļТчčCa2+-380mg/l.S ČģФaуAnjoni:G1fоl aeШhHCO3-ČCL RvČ-7800mg/l,ļaяr свтSO42-мHŽ4 ст-2100mg/l,Gьт СrCl-rоrч вĪgлķ- ПPеv375mg/l,рхAt āCO2KЬlbo AЦБРC-YUxъG кИmin.ТМŅдг ИпЙВ35Ж j6ЕRЬmg/l.RažotsGAWУ Еоn7ySlovēnijā.Izplatītājs:SIAО УČGPŠēмjЫ šВKBaltics
Izmērs
Vienība ИūgFļ1
Mērvienība l
Izmērs lЙjqi
Kategorijas

Cena par l: 0,99 €

Akcija līdz 25.06.17

Daudzums
- +
Pirkt iepakojumu

Lūdzu, uzgaidiet...