Sniedz ģimenei iespēju atsperties labākai dzīvei!

Ko nevar viens, to varam mēs kopā! Lūdzam atbalstīt ģimeni, lai sniegtu iespēju izdzīvot labāku, gaišāku un pilnvērtīgāku dzīvi!

Marikai (vārds ir mainīts) ir invaliditāte un laiku pa laikam slimība uzliesmo, kas ārstējama, periodiski uzturoties slimnīcā. Nesen pārdzīvotā mātes nāve kādu laiku “izsita” no līdzsvara un izraisīja slimības uzliesmojumu, dzīve bija jāpārkārto, jāizvērtē un jāsniedz atbalstu savam nepilngadīgajam dēlam, par kuru rūpējas viena pati. Ilgstošās slimošanas dēļ, Marikai nācās pamest darbu, liedzot iespēju gūt finanšu līdzekļus, lai parūpētos gan par sevi, gan nepilngadīgo dēlu.

Bet nu Marika ir jau optimisma pilna un pati saviem spēkiem ir jau daudz ko paveikusi – sākusi strādāt jaunā darba vietā, pat divās! Tik vēl tas pirmais brīdis, kad ir nepieciešams līdzcilvēku atbalsts, lai varētu atsperties, palīdzēt bērnam ikdienišķās lietās.

Marikai patīk daba, sevišķi zirgi. Savu mīlestību pret dzīvniekiem sieviete pierāda, palīdzot dzīvnieku patversmē aprūpēt pamestos suņus un kaķus.

Marikas dēlam ir 11 gadi un kā jau lielākā daļa jauniešu - patīk un aizraujas ar datorspēlēm, bet, kad vien ir brīvs laiks un nepieciešamība, palīdz mammai gan ikdienas darbos, gan morāli atbalstot. Viņš ļoti mīl mammu un respektē to par visiem vairāk. Zēns pret mammu izturas ar lielu pacietību, cieņu un atbildības sajūtu, savā vecumā, sniedzot vīrišķo atbalstu un ir ģimenes “stiprais plecs”.

Kā ziedot?

1. Ienāc NuKo.lv, izvēlies preces un saliec tās preču grozā.

2. Nospied pogu PIRKT un izvēlies Marikas ģimenes piegādes adresi.

3.  Izvēlies kādu no pieejamajiem piegādes laikiem un veic apmaksu!

У Марики (имя изменено) инвалидность, и время от времени болезнь обостряется, для лечения необходимо периодически ложиться в больницу. Недавно пережитая смерть мамы на какое-то время выбила из колеи и вызвала обострение болезни, пришлось пересмотреть порядок и обдумать свою жизнь, обеспечить поддержку своему несовершеннолетнему сыну, о котором женщина заботится одна. Из-за продолжительной болезни Марике пришлось бросить работу, потеряв возможность получать финансовые средства, чтобы заботиться и о себе, и о несовершеннолетнем сыне.

Но Марика снова полна оптимизма и своими силами уже много сделала – начала работать на новом месте работы, даже на двух! Только этот первый момент, когда необходима поддержка окружающих, чтобы суметь оттолкнуться, помочь ребенку в повседневных вещах.

Марика любит природу, особенно лошадей. Свою любовь к животным женщина доказывает, помогая заботиться о брошенных котах и собаках в приюте.

Сыну Марики 11 лет, и, как уж большинство молодых людей, он любит и увлекается компьютерными играми, но, как только появляется свободная минутка и существует необходимость, он помогает маме как в выполнении повседневных дел, так и поддерживая морально. Он очень любит маму и уважает ее, как никого другого. Мальчик относится к маме с большим терпением, уважением и чувством ответственности, в своем возрасте обеспечивая мужскую поддержку. Он «крепкое плечо» семьи.

Просим поддержать семью, чтобы предоставить возможность оттолкнуться для новой жизни!

Īpašs paldies par informatīvo atbalstu Rīga TV24, Apollo.lv un Palīdzēsim.lv!

03/04/2019

Lūdzu, uzgaidiet...